Skip to content
bieszczady

Harmonogram

Zaplanowaliśmy harmonogram, który pozwala na efektywne wykorzystanie czasu i zasobów, skupienie się na kluczowych aspektach akcji oraz integrację uczestników. Zapewnia to również spójność i logiczny przebieg działań, co jest istotne dla skutecznego przeprowadzenia akcji „Bieszczadzka Siekierezada Kolejowa”.

tory
harmonogram 2

Dzień pierwszy

 • Zbiórka uczestników na stadionie Jawor w Nehrybce.

 • Przywitanie uczestników i krótka prezentacja celów akcji.

 • Przygotowanie niezbędnego sprzętu i materiałów do sprzątania torowiska.

 • Rozpoczęcie sprzątania torowiska, usuwanie przeszkód, czyszczenie i porządkowanie terenu.

 • Praca w grupach nad różnymi odcinkami torowiska.

 • Monitorowanie postępów i koordynacja działań przez odpowiednie zespoły.

 • Zakończenie pierwszego dnia prac sprzątania torowiska.

sprzatanie torow

Dzień drugi

 • Kontynuacja sprzątania torowiska, jeżeli prace nie zostały ukończone w poprzednim dniu.

 • Dokończenie czyszczenia, usunięcie pozostałych przeszkód.

 • Zakończenie prac sprzątania torowiska.

 • Powrót na stadion Jawor w Nehrybce.

 • Organizacja pikniku na stadionie - spotkanie uczestników, możliwość odpoczynku, jedzenia i picia.

 • Przemówienia organizatorów, podziękowania dla uczestników.

 • Spotkanie transgraniczne z Ukraińcami, mające na celu podkreślenie znaczenia współpracy i budowania wspólnej linii kolejowej.

 • Wymiana doświadczeń i perspektyw dotyczących odbudowy połączeń kolejowych.

 • Podsumowanie akcji i perspektywy na przyszłość.

Zapisz się na wolontariat

Twoje zaangażowanie może przyczynić się do skrócenia czasu podróży, ożywienia turystyki, rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska.

harmonogram